دانشگاه های ترکیه

دانشگاه های ترکیه

انواع موسسات آموزش عالی، کالج  و واحدهای دانشگاهی

دانشکده (کالج): بخشی که تحصیلات عالیه، تحقیقات علمی و انتشار را انجام می دهد. بخشها و برنامه های مختلفی ممکن است به آن متصل شوند. دانش آموزان در پایان یک برنامه آموزشی که حداقل چهار سال طول می کشد، مدرک لیسانس می گیرند.

تحصیلات تکمیلی: موسسه ای در دانشگاه ها که مربوط به تحصیلات تکمیلی، تحقیقات علمی و برنامه های کاربردی است. مدارس تحصیلات تکمیلی مدرک MA ، MSc یا PhD می دهند.

مدرسه ۴ ساله: موسسه آموزش عالی که عمدتاً به فکر ارائه آموزش برای یک حرفه خاص است. هشت ترم طول می کشد.

هنرستان: نهادی از آموزش عالی که در آن هنرمندان برای موسیقی و هنرهای نمایشی آموزش می بینند. هشت ترم طول می کشد.

آموزشگاه حرفه ای پس از متوسطه: موسسه ای از آموزش عالی است که هدف آن تربیت ظرفیت انسانی در مشاغل خاص است و چهار ترم آموزشی را ارائه می دهد.

مرکز تحقیق و کاربرد: یک نهاد آموزش عالی است که برای تأمین نیازهای مطالعاتی کاربردی در مناطق مختلف و ارائه فعالیت های مقدماتی و پشتیبانی برای زمینه های مختلف حرفه ای، با هدف:

 • حمایت از آموزش در موسسات آموزش عالی
 • تحقیقات و مطالعات کاربردی را انجام می دهد.

برترین دانشگاه ها برای دانشجویان بین المللی بر اساس رتبه بندی تایمز

 • دانشگاه کانکایا
  دانشگاه کوک
  دانشگاه هاکتپ
  دانشگاه سابانچی
  دانشگاه بیلکنت
  دانشگاه بوگازیچی
  دانشگاه اوزیگین
  دانشگاه فنی استانبول
  دانشگاه استانبول
  دانشگاه فنی خاورمیانه